Hello local,

Getlokal is not yet available in United States, but you can make this happen!

Not in United States? Oops! Our location detection has gone fishing. But why not activate your city , whatever it may be. It’s realy cool!

Become an ambassador

Търси в getlokal

Агенция По Геодезия, Картография и Кадастър
0 ревюта

Агенция По Геодезия, Картография и Кадастър

Обществени услуги в Велико Търново

Велико Търново, ул. Цар Т.Светослав 59
+359 62 622 536

Тд на Нап Велико Търново
0 ревюта

Тд на Нап Велико Търново

Обществени услуги в Велико Търново

Велико Търново, пл. Център 2
+359 62 617 182

Сметна Палата
0 ревюта

Сметна Палата

Обществени услуги в Велико Търново

Велико Търново, пл. Център 2
+359 62 634 812

Одп Велико Търново-сод
0 ревюта

Одп Велико Търново-сод

Обществени услуги в Велико Търново

Велико Търново, ул.Бачо Киро 7
+359 62 620 305

Иасас-гдас-тзас В.т-во
0 ревюта

Иасас-гдас-тзас В.т-во

Обществени услуги в Велико Търново

Велико Търново, ул.Хр.Ботев 82
+359 62 623 732

Агенция Държавни Вземания Тп В.търново
0 ревюта

Агенция Държавни Вземания Тп В.търново

Обществени услуги в Велико Търново

Велико Търново, ул.Никола Габровски 24
+359 62 620 205

Инспекторат По Образованието
0 ревюта

Инспекторат По Образованието

Обществени услуги в Велико Търново

Велико Търново, ул.В.Левски 13
+359 62 616 314

Апелативна Прокуратура - Велико Търново
0 ревюта

Апелативна Прокуратура - Велико Търново

Обществени услуги в Велико Търново

Велико Търново, ул.Васил Левски 16
+359 62 620 085